Параграф22 Daily

§22 Новини

Предприетите от Съдийската колегия на ВСС мерки във връзка с правомощията по чл. 16, ал. 1 от ЗСВ

По повод обръщение от Съюза на съдиите в България и Декларация на съдии от Софийския районен съд, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява тревога от създалото се обществено напрежение, във връзка с публикации в медиите, съдържащи информации, интерпретации и коментари за независимостта на съдебната власт.

Независимостта на магистратите е фундамент на върховенството на закона и следва да се възприема като гаранция за свобода и зачитане на човешките права. Опитите за неправомерно влияние и натиск върху конституционно прогласената независимост на съдебната власт накърняват и функционалната легитимност на съдиите. В този смисъл се тълкува всяко изявление независимо от формата му /вербална атака, писмено слово, аудио-визуални, графични или други изразни средства/, явяващо се намеса в работата на съда и сочещо на недопустимо въздействие от представители на законодателната и изпълнителна власт, на политически, неправителствени и международни организации, на бизнеса, икономиката, и медиите, и от публични личности и граждани.

В Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и документите, приети и утвърдени от ВСС по нейното приложение, има процедури и правила в защита независимостта на съдебната власт, според които изразяването на реакция - позиции, становища или декларации, изисква одобряването им след проведени дебат и гласуване от Пленума на ВСС или съответните колегии.

Законово определената структура и функции на ВСС, като колективен орган са причина в конкретни случаи, след проведени дискусии и гласуване да няма приети решения, което води до  неоправдани обществени очаквания, усещане за пасивност на Съдийската колегия по актуални теми, и липса на субективно усещане у магистратите за сигурност и защита. Нееднаквите произнасяния мотивираха мнозинството на Съдийската колегия през месец май 2018 г. да се обедини около необходимостта от изготвяне на критерии, въз основа на които да се очертаят елементите на конституционните гаранции за „независимостта на съдебната власт“, както и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта на съда, и на магистратите са накърнени.

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС изпрати запитвания до Европейската мрежа на съдебните съвети, Балканската, и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети за наличието на аналогични критерии, както и относими принципни становища и стратегически документи на международни и европейски институции, като бе проучена и приложимата съдебна практика в българското и европейското законодателство. Към настоящия момент се работи по проекта в изпълнение на решението на Съдийската колегия, който след изготвянето му ще бъде приет и обсъден с представители на изпълнителната, законодателната, и съдебната власт, и с медийни организации.

Целта на стратегическия документ е да се постигне баланс между необходимостта да се защити независимостта на съдебната власт, при охраняване свободата на словото по въпроси от обществен интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във