Параграф22 Daily

§22 Новини

Представители на ВСС се срещнаха с екипа на Експертната мисия на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка

Изпълнението на мерките от Плана за действие за изпълнение на препоръките от докладите на Европейската комисия от януари и ноември 2017 г. и предприетите действия след срещата с екипа на Експертната мисия през месец март 2018 г. обсъдиха членове на ВСС и  представители на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). Коментирани бяха кадровите назначения в съдебната система, новостите при конкурсите и атестирането на магистратите, предприетите мерки за преодоляване на неравномерната натовареност на Върховния административен съд и софийските съдилища, вкл. предстоящите законодателни промени в тази насока, възприетите предложения на магистратската общност за промяна на местната и родова подсъдност на определени категории дела, както и предстоящите действия при прилагане на унифицирания модел за реформа на районните прокуратури.

От страна на Висшия съдебен съвет в срещата участваха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, и членовете на Съвета Вероника Имова, Даниела Марчева, Даниела Машева и Цветинка Пашкунова. Екипът на Европейската комисия бе в състав: Жулиен Мусние – началник на отдел Генерален секретариат, Туе Фосдал – Генерален секретариат и Инго Войщенфелд – Генерална дирекция „Правосъдие“. От страна на екипа на Експертната мисия бяха зададени въпроси във връзка с процедурата за избор на председател на СГС и прилагането на системата за случайно разпределение на делата и необходимостта от допълнителни мерки, гарантиращи  надлежното ѝ изпълнение.

В края на срещата бе обобщено, че членовете на ВСС са установили отношения на баланс, уважение и професионален дебат, като е постигнат  добър микроклимат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във