Параграф22 Daily

§22 Новини

През февруари 2018 г. ще се проведе Годишната среща на Националната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри провеждането на Годишната среща на Националната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела на 23.02.2018 г. в сградата на ВСС. Ще бъде отчетена дейността през 2017 г. на НСМГТД и ще бъдат обсъдени актуални проблеми във връзка с работата и организацията ѝ.

Съдийската колегия определи за свои представители, които да участват срещата Даниела Марчева и Стефан Гроздев.

Съставът на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България е определен с решения на ВСС по протоколи № 44/30.07.2015 г. и № 4/27.01.2016 г., като общият брой на членовете ѝ е 7. Двама от тях са определени за лица за контакт, съответно по граждански дела – Богдана Желявска, съдия в Софийски градски съд и по търговски дела – Валентина Бошнякова, съдия в Окръжен съд гр. Смолян.

Facebook logo
Бъдете с нас и във