Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт изслуша председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и прие за сведение доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.

Докладът се внася на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ в Народното събрание. В него са отразени положителните и отрицателни тенденции в дейността на административните съдилища, като са направени предложения за разрешаване на констатираните проблеми, включително чрез законодателни промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във