Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха информация за финансиране с бюджетни субсидии на военно временни задачи по отбраната на страната и на отбранително-мобилизационната подготовка

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение представените от главния секретар на администрацията на главния прокурор Отчет за изразходваните финансови средства за 2018 г. и Заявка за финансиране с бюджетни субсидии от държавния бюджет за изпълнение на военновременните задачи по отбраната на страната и на отбранително мобилизационната подготовка за 2020 г. Информацията ще бъде изпратена на Министерство на отбраната.

Съгласно чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. първостепенните разпоредители с бюджет изпращат в Министерство на отбраната заявки за финансиране на отбранително мобилизационната подготовка за следващата година и отчети за разходваните  средства за предходната година.

Дейностите се финансират с бюджетни субсидии от държавния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във