Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха оценка на Даниела Костова за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия и предложиха на Пленума на ВСС да приеме крайна оценка

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Даниела Петрова Костова - съдия в Специализирания наказателен съд за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ.

Съдийската колегия предложи на Пленума на ВСС да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката оценка на Даниела Костова за участието ѝ в дейността на колективния орган, в  изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 - чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ, както и крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Предложенията ще бъдат внесени в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 26.04.2018 г. за разглеждане и произнасяне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във