Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха позиции във връзка с предложенията на Изпълнителния борд на ЕМСС относно статута на НССВ на Полша

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази позиция „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за временно прекъсване членството на Националния съвет на съдебната власт на Полша. След проведено гласуване позиция „въздържал се“ изразиха 13 членове на ВСС, 4-ма гласуваха за „изразява съгласие“ и един за „изразява несъгласие“.

Единодушно Пленумът на ВСС определи Вероника Имова и Олга Керелска за участие в извънредното Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе на 17.09.2018 г. (понеделник) в гр. Букурещ, Румъния. Те получиха мандат за гласуване на изразената позицията на ВСС по предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС.

С решение от днес, Пленумът на ВСС подкрепи предложеното от Изпълнителния борд изменение в чл. 6.1 на Устава на ЕМСС по отношение на съдебните съвети на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в ЕМСС след Брексит и даде мандат на определените членове на ВСС за гласуване на позицията на ВСС. Според новия текст „Членството е отворено за всички национални институции на държавите членки на Европейския съюз, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в преходния период, договорен с Европейския съюз (т.е. до 31 декември 2020 г.), които са независими от изпълнителната и законодателната власт, или които са автономни и които осигуряват окончателната отговорност за подкрепата на съдебната власт при независимото правораздаване“.

Срещата на Общото събрание ще се проведе в рамките на съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС за 2018-2029 г. За участие в нея, с решение на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., са определени и командировани членовете на ВСС Вероника Имова и Пламен Найденов – проект 1 Независимост и отчетност § качество на правосъдието; Олга Керелска и Калина Чапкънова – проект 2 Обществено доверие и имидж на правосъдието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във