Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение доклад за дейността на съдия от ВКС – член на Консултативния съвет на европейските съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад на Майя Русева – съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), с информация за дейността ѝ в КСЕС.

Съгласно решението на Колегията докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Консултативен съвет на европейските съдии (CCJE).

Съдия Русева информира ВСС за участието си в деветнадесетото пленарно заседание на КСЕС, проведено в периода 07.11.2018 г. – 09.11.2018 г. в гр. Загреб, Хърватия. На него е прието Становище № 21, на вниманието на Комитета на Министрите на Съвета на Европа, озаглавено „Предотвратяване на корупцията сред съдиите“. Чрез Становището се изразява обща позиция как да се гарантира интегритетът на съдиите и да се води борба с корупцията – както чрез превенция на опитите за такава в съдебната система, така и чрез превръщането на съдията в основен участник в тази борба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във