Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение предложение за приравняване възнагражданията на членовете на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение предложението от членовете на ВСС Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев за приравняване възнаграждения на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, от квотата на действащите магистрати. Колегията прие, че предложението е от компетентността на Пленума на ВСС.

Членовете на ВСС предлагат създаване на две нови алине в чл. 7 от Правилата, приети с решение на пленума по протокол № 20/12.05.2016 г., с които да се регламентира членовете на КАК от квотата на действащите магистрати да получават основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия във ВКС или ВАС, съответно на прокурор във ВКП, ВАП или в НСлС, като в случай на достигнато по-високо възнаграждение, същото се запази.

Предлага се на членовете на КАК от по ниско ниво на орган на съдебната власт, да се изплаща разликата до определеното основно месечно възнаграждение на съдия във ВКС или ВАС, съответно на прокурор във ВКП, ВАП или в НСлС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във