Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решения на Върховния административен съд по жалби срещу наложени от ВСС дисциплинарни наказания на магистрати

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение влезли в сила решения на Върховния административен съд по жалби срещу решения на ВСС по дисциплинарни дела, както следва:

- Решение № 1016 от 24.01.2018 г. на ВАС – петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6824/2017 г., с което Върховният административен съд отменя решението на тричленен състав на ВАС, и вместо него постановява отмяна на решение на Прокурорската колегия на ВСС по т. 3 от протокол № 13 от 14.09.2016 г., по дисциплинарно дело № 6/2016 г., с което на Мария Дамянова – административен ръководител на Районна прокуратура – Девин е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 „освобождаване от длъжност като административен ръководител“;

- Решение № 1101 от 25.01.2018 г. на ВАС – петчленен състав - II колегия, по адм. дело № 431882016 г., с което оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, в частта, с която е отменено решение по т. 4 от протокол № 48 от 24.09.2015 г. на ВСС за налагане на Светозар Костов – административен ръководител на Специализираната прокуратура на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ „освобождаване от длъжност административен ръководител на Специализираната прокуратура“ и е отменил същото решение в частта за връщане на преписката на ВСС за ново произнасяне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във