Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение съдебно решение за отмяна на дисциплинарно наказание на Светлозар Костов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 13149/01.11.2017 г. на Върховния административен съд – шесто отделение по административно дело № 11940/2016 г., с което е оставено в сила с Решение № 8106/15.06.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия по административно дело № 465/2018 г., с което се отменя решението на Прокурорската колегия на ВСС, прието по т. 2 от протокол № 15/05.10.2016 г. за налагане на дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 15 на сто за срок от една година“ на Светлозар Костадинов Костов – прокурор в Специализирана прокуратура.

Той е санкциониран за нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ, за това, че в периода 06.01.2014 г. – 03.11.2014 г. в качеството му на наблюдаващ прокурор е проявил бездействие по преписка на СПП, с което неоправдано е забавил производството.

Според петчленния състав на ВАС нарушението, за което е ангажирана дисциплинарната отговорност е недоказано, тъй като дисциплинарнонаказващият орган сочи доводи, свързани с действия и бездействия на прокурор Костов за нарушение, извършено в качеството му на прокурор, и е недопустимо да се разширява обхвата на дисциплинарната му отговорност като се изтъкват факти и обстоятелство, относими към неговото поведение в качеството на административен ръководител.

Върховният административен съд прави извод, че оспореното дисциплинарно наказание е наложено незаконосъобразно, при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и при неправилно приложение на материалния закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във