Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС ще изслуша зам.-главния прокурор при ВАП за оптимизиране числеността на ВКП и на ВАП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание разглеждането на предложението за оптимизиране щатната численост на ВКП и ВАП. Членовете на Колегията решиха да бъде поканена и изслушана г-жа Ася Петрова – заместник на главния прокурор при ВАП, във връзка с предложението за увеличаване на щата.

Предлага се съкращаване щатната численост на ВКП с две щатни длъжности „прокурор“ и разкриване на две щатни длъжности „прокурор“ във ВАП. Увеличаването на щатната численост и определянето на оптимален щат е във връзка с обезпечаване  ефективно изпълнение на функционалните задължения на прокурорите от ВАП. Предложението за оптимизиране на щатната численост е изготвено въз основа на съпоставка и анализ на данните за обема на дейност и натовареност на прокурорите във ВКП в периода 2014-2016 г. и първото шестмесечие на 2017 г. е констатирана устойчива тенденция на намаляване на общия брой преписки и обема на прокурорската дейност, в съответствие с функционалните задължения.

Анализът на данните за обема на дейност в отделите на ВАП за същия период налага извод за значително увеличение броя на образуваните през 2017 г. преписки в сравнение с предходните години, нарастване на броя на делата с фактическа и правна сложност, увеличаване на броя на делата разглеждани от съда, респективно и на участията в съдебни заседания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във