Параграф22 Daily

§22 Новини

РП – Перник протестира занижена присъда за неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа

Районна прокуратура – Перник е внесла протест в Окръжен съд – Перник с искане за изменение на постановената ефективна присъда на подсъдимия А.Н., признат за виновен за извършено от него неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа.

Той е осъден от първоинстанционния съд на една година „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим на изтърпяване и глоба в размер на хиляда лева.

На неустановена дата в периода от 25.11.2015 г. до 03.11.2016 г. в гр. Перник, подсъдимият Н.,при демонтиран електромер, посредством присъединен проводник, направил връзка между фазов проводник и изходяща фазова клема. По този начин той създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия на имота.

Наблюдаващият прокурор е преценил, че постановената присъда е неправилна, а определеното наказание е явно несправедливо с оглед високата обществена опасност на деянието и дееца. Поради това с протеста е поискал увеличение на размера на наложените на А.Н. наказания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във