Параграф22 Daily

§22 Новини

С такса смет идва нов административен товар за гражданите

Поради ново пресмятане на такса смет до 30 юни 2018 г. всеки собственик на жилищен имот ще трябва да декларира в общините колко души го обитават. Това става ясно от внесените от Министерския съвет в парламента промени в Закона за местните данъци и такси. С поправката от 1 януари 2019 г. се променя начинът на формиране на такса смет. Уведомление в общините трябва да подадат и собствениците на нежилищни имоти, които се облагат с такса битови отпадъци.

Основната промяна в закона е отпадането на данъчната оценка на имотите като база за начисляване на налога и въвеждането на принципа "замърсителят плаща". Цената на поддържането на чистотата в населените места ще зависи основно от количеството изхвърлени отпадъци, а не от стойността на жилището.

Законопроектът обаче предвижда още една опция за формиране на такса смет - на база броя живеещи в имота. Затова собствениците ще бъдат задължени да уведомят общината колко души в техните жилища са "ползвателите" на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъка и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Авторите на законопроекта - Министерството на финансите, признават, че това ново задължение е допълнителна административна тежест за гражданите и бизнеса.

Как ще става декларирането, ще бъде описано в специални наредби на общинските съвети по места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във