Параграф22 Daily

§22 Новини

САС върна на прокуратурата обвинителния акт по делото за „Царските конюшни“

Докато държавата умува как да защити бившите „Царски конюшни“ след пожара, който изпепели покривите им, наказателното дело за продажбата на историческите сгради в центъра на София отново е прекратено и вече година и половина не може да започне в съда, сочи Lex.bg. Това става ясно от определение на Софийския апелативен съд (САС) от вчера, с което обвинителният акт срещу бившия областен управител на София Веселин Пенев и оценителката Юлия Димитрова-Цекова окончателно е върнат на прокуратурата, която пак ще трябва да го преправя.

Това е поредно връщане на делото, което така и не е започвало по същество, а любопитно в случая е, че причината сега се оказа в съдебния заседател Христофор Рачев, който се е отвел, защото е спечелил конкурс за младши прокурор.

През март състав на САС (Камен Иванов-председател, Стефан Илиев и Калинка Георгиева-докладчик) прие, че в обвинителния акт няма никакви неясноти или противоречия и делото трябваше най-после да започне в Софийския градски съд (СГС). Преди това съдия Снежина Колева от СГС два пъти го връщаше на прокуратурата заради процесуални нарушения, с които държавното обвинение не беше съгласно. След второто определение на САС, процесът трябваше да започне в градския съд през юни, но тогава съдебният заседател Христофор Рачев се е отвел и съдът е приел искането на защитата за ново разпоредително заседание с нов заседател. В обновения си вече състав, СГС е приел, че не е обвързан с определението на апелативния съд, че няма основания за връщане на делото и на свой ред го е прекратил за допуснати нарушения.

В протеста на прокуратурата се казва, че ново разпоредително заседание изобщо не е трябвало да се провежда, а СГС неправилно е приел отвода на заседателя Рачев, защото назначаването му за младши прокурор е бъдещо несигурно събитие. Отделно от това, държавното обвинение оспорва като необосновани и изводите на СГС за допуснати процесуални нарушения, за които пък горната инстанция вече се е произнесла. Според прокуратурата СГС е допуснал заобикаляне на закона с новото разглеждане на вече решени процесуални въпроси и то в противоречие с определението на апелативния съд.

Третият състав на САС, пред който постъпва делото (Алексей Трифонов-председател, Весислава Иванова-докладчик и Александър Желязков), посочва, че градският съд основателно е приел отвода на заседателя Рачев и след това правилно е започнал заседанието отначало. Освен това, този състав на САС споделя и виждането на градския съд за допуснати процесуални нарушения.

„Съдебният заседател не може да бъде задължен да продължи дейността си като такъв и да съвместява обучението си в НИП с участия в съдебни заседания. И това е логично, като се имат предвид задълженията на кандидата за младши прокурор да присъства на всички учебни занятия, да се подготвя задълбочено за учебните занятия, да предава в определените срокове своите добре подготвени писмени работи, както и да изпълнява всички други задачи, възложени от преподавателите и свързани с учебния процес“, пише в определението си съдът. В него САС припомня, че независимо от несигурното събитие с назначаването на Рачев за младши прокурор, то обучението му е 9 месеца и няма гаранции, че в този срок делото ще приключи. Ако то продължи по-дълго и Рачев междувременно стане младши прокурор, той задължително ще трябва да се отведе, защото не може да е и заседател, а делото пак ще трябва да започне отначало.

Апелативните съдии подчертават още, че след измененията в НПК, свързани с разпоредителното заседание, съдебният състав обсъжда само в него дали са допуснати процесуални нарушения при разследването. Затова те приемат, че новият съдебен заседател, като член на състава, трябва да има собствена преценка по обсъжданите въпроси. С този аргумент е отхвърлено и оплакването на прокуратурата, че градският съд е бил обвързан с предишното определение на САС, според което обвинителният акт е изряден.

„Споделянето на тази теза би означавало произнасянето на новия съдебен състав да се сведе до абсурдна формалност. Указанията, дадени в определението на въззивния съд, биха били задължителни само в случай че съдебното заседание не бе следвало да започне отначало“, допълват апелативните съдии.

Те обаче се съгласяват и с извода на СГС за неясноти в обвиненията, които накърнявали правото на защита на Пенев и Димитрова-Цекова.

Веселин Пенев е отговорен за безстопанственост и неизгодни сделки. Според обвинението имотът от близо 7,5 дка е бил продаден за 658 870 лв. без ДДС, а реалната му пазарна цена е била 10 989 000 лева. Той е бил разделен на три части, за да се намали стойността на всяка от тях и да се избегне задължението продажбата на държавен имот за над 500 000 лева да става с решение на Министерския съвет. След това Пенев беше обвинен и затова, че е решил областната управа да му наеме джип, въпреки че е имал служебно БМВ, както и за продажбата на ведомствен апартамент на МВР от близо 180 кв. м в столичния район „Изгрев“. Общата щета за бюджета е оценена на над 10,3 млн. лева. Обвинението на оценителката Юлия Димитрова-Цекова е, че е дала невярна оценка за стойността на имотите.

Апелативните съдии изтъкват, че от диспозитива на обвинителния акт излиза, че на бюджета са нанесени две вреди от по 10 330 130 лева от всеки от обвиняемите. Държавата била ощетена с над 10 млн. лева с неверните оценки на Димитрова-Цекова, а след това с още толкова от Пенев с подписването на договора.

„Така подбраната конструкция е несъвместима с елементарните правила на логиката, поради което и съдът не би могъл да извлече по тълкувателен път каква всъщност е тезата на прокуратурата. На първо място, не е изяснена концепцията на държавното обвинение за това кой от двамата обвиняеми в крайна сметка е причинил вредата. На следващо – какъв е размерът на тази вреда. Логиката изключва съвместимостта на твърдението от обстоятелствената част за една вреда с формулираните в диспозитива обвинения за причиняване на две вреди. Не на последно по значение място – не е ясно на коя дата е настъпила щетата. Във връзка с това съдът припомня утвърденото теоретично положение, че резултатните престъпления се считат за довършени с настъпването на вредоносния резултат“, се казва в определението на съда, който споделя и изводите на СГС за неясна формулировка и на обвиненията в безстопанственост.

С него САС отменя и забраната на Пенев да напуска страната, която му беше наложена преди близо две години. Съдът посочва, че тя не е самоцелна и се налага единствено, за да се гарантира, че обвиняемият няма да се укрие в чужбина. За Пенев пък нямало такива данни, тъй като той е получавал разрешение да пътува и винаги се е връщал, а поведението му по делото било безупречно. САС подчертава още, че бившият областен управител и съпругата му имат кредит и ипотека и нямат спестявания – следователно Пенев не разполага с достатъчно пари, за да се укрие трайно в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във