Параграф22 Daily

§22 Новини

Шефовете на Военно-апелативен съд и Военно-апелативна прокуратура ще предложат образци униформи за военните магистрати

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на административните ръководители на Военно-апелативния съд и на Военно-апелативната прокуратура съвместно и след обсъждане с военните магистрати, да предложат на Пленума съгласуван образец на военна униформа, в срок до 29.03.2019 г.

Решението на Висшият съдебен съвет е във връзка с писмо от главния прокурор на Република България, в което е посочена необходимостта от предприемане на действия за утвърждаване по реда на чл. 262, ал. 6 от ЗОВСРБ на униформа и отличителни знаци на военните магистрати.

Посочената разпоредба предвижда, че „Униформата и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури се утвърждават от ВСС по предложение на председателя на ВКС и на главния прокурор на Република България, съгласувано с министъра на отбраната“.

Към настоящия момент военните съдии, прокурори и следователи продължават да носят униформено облекло, определено със заповед от министъра на отбраната през 2001 г., издадена на основание чл. 95, ал. 1 от отменения ЗОВСРБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във