Параграф22 Daily

§22 Новини

Ще видим Шенген след юли. Или друг път.

Твърденията на управляващите, че страната ни на 100 % е готова за прием в Шенген и дори сега охранява външните граници на ЕС по шенгенски, се оказват обикновени лакърдии. Такъв извод може да се направи от една обществена поръчка, обявена от МВР в края на януари 2019 година. Става въпрос за поръчка с наименование "Обединяване на изградените части от Интегрираната система за наблюдение (ИСН) на границата с Република Турция".

От обявлението става ясно, че съществуващите системи за наблюдение се нуждаят от Единна интегрирана система за наблюдение на граници (ЕИС-НГ), която да обедини както вече изградените части от ИСН, така и да предостави възможност за бъдещо добавяне на други ИСН посредством стандартизиран програмен интерфейс.

Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталация и интеграция на изчислителна инфраструктура и софтуер, доставка на сървъри за анализ на видеопотоци, доставка на софтуер за анализ на видеоматериал в близко до реалното време, позволяващ идентифициране на хора, автомобили и други обекти. Поръчката включва също и разработване и внедряване на автоматизирана информационна система за ЕИС-НГ, обучение на крайни потребители и системни администратори, гаранционна поддръжка.

Прогнозната стойност на търга е 2 299 999,29 лева, без ДДС, срокът за получаване на оферти приключва на 26 февруари.

Очевидно системата за наблюдение на границата не е изградена в цялостния й вид, гарантиращ 100% покритие, каквото е изискването за външната граница на ЕС. През септември 2018 г. МВР подписа договор за разширяване на ИСН с консорциум "Зелена граница" ("Телелинк" ЕАД "Оптикс"АД и "Технострой Консулт" ЕООД) на стойност 34 776 224 лв. без ДДС. Предвидените дейности по договора все още се изпълняват - срокът е девет месеца. Става въпрос за доставка на оборудване, инсталиране, изграждане на сензорни линии по българо-турската граница в участъците, непокрити от съществуващите периметрови сигнално-охранителни системи. Всяка линия се състои от термовизионни камери, разположени на избрани от консорциума позиции. МВР също е запазило правото си да посочва места за монтиране на камери. Сензорните линии са общо 13, като дължината на полаганите оптични кабели е 92,7 км.

В края на ноември миналата година МВР-шефът Младен Маринов информира, че ИСН по българо-турската граница продължава да се изгражда на още 59 км. по границата. ИСН е готова в две фази, в момента се изгражда и трета, поясни Маринов. Първата фаза е разположена между граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" и е въведена през 2013 г. с пари от фонд "Вътрешна сигурност". Втората фаза се намира между "Лесово" и устието на река Резовска. А изграждането на Единната интегрирана система за наблюдение на граници е следващия етап, който ще продължи до края на юли, както сочи обявлението. Очевидно едва тогава можем да твърдим, че наистина сме готови за Шенген. Може би.

Facebook logo
Бъдете с нас и във