Параграф22 Daily

§22 Новини

Служители на СЦДП – Габрово извършиха над 1 300 проверки през юли

Автомобил, кон, каруца, два моторни триона и 24,2 кубически метра дървесина са задържали като предмет и средство на нарушение през юли служителите на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения, сочи Gabrovo News.

Общо 17 нарушения са разкрили през месеца горските служители, като едно от тях е по Закона за лова и опазване на дивеча, останалите са по Закона за горите. За тях са съставени актове за установяване на административни нарушения, които са изпратени до съответните РДГ за издаване на наказателни постановления. За други 9 нарушения са съставени констативни протоколи, от които 6 са с неизвестен извършител. Общото количество дървесина по разкрити и неразкрити нарушения се равнява на 64,86 кубически метра.

В рамките на дейността по опазване на горските територии, в обхвата на СЦДП през юли са извършени общо 1 379 проверки. Поверени са 531 обекта за добив на дървесина, 552 превозни средства, 42-ма ловци, 254 други физически лица.

През периода, на територията на ДЛС „Дунав“ – Русе са констатирани и две нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча, при които са задържани две ловни оръжия и 2 бр. боеприпаси. На 18.07.2018 г., при обход на района на с. Ястребово, служители на ловното стопанство са извършили проверка на лице, при която са установили, че то е без разрешително за лов и с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, заредено с 2 бр. ловни патрони. Служителите са съставили констативен протокол и акт за установяване на административно нарушение.

Второто нарушение е констатирано на 25.07.2018 г., в района на местноста „Слатина“, ловище „Дунав мост“, при което служители на държавното ловно стопанство забелязали лице с ловна пушка в ръцете. При поискване от страна на служителите на документи за самоличност, лицето е хвърлило оръжието на земята и е избягало от мястото. По случая е съставен констативен протокол. И двете задържани оръжия са предадени по съответния ред на Второ Районно управление – гр. Русе.

Системната работа по опазване на горските територии в обхвата на СЦДП – Габрово продължава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във