Параграф22 Daily

§22 Новини

Сметната палата: Отчетът на СУ не дава вярна представа за състоянието на университета

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” за 2016 г., тъй като не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на вуза, обявиха от одитния орган.

Като основна причина за отклоненията се посочва липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват финансови и счетоводни нарушения. Така има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет.

Например, по сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. За несъответствията не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

През миналата година в СУ са продължавали да използват средства от касата си за възстановяване на гаранции от процедури за обществени поръчки, за служебни аванси и плащания на доставчици над 10 000 лв. В брой е платен и недвижим имот – вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на Закона за ограничаването на плащанията в брой.

В периода 2014 г. – 2016 г. Научноизследователският сектор е предоставил заем в размер на 4 млн. лв. на СУ за заплати и други текущи разходи. Над 3,1 млн. лв. от тези пари не са върнати, макар да са необходими на института.

От Сметнала палата посочват, че 15 от препоръчките, заложени в одитния доклад на СУ за периода януари 2013 г. – юни 2015 г. остават неизпълнение. Така това е втори финансов отчет на СУ през последните години, който е отхвърлен от одитния орган – след този през 2014 г. През 2012 г., 2013 г. и 2015 г. подаденото от Алма матер е заверено с резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във