Параграф22 Daily

§22 Новини

Стартира проект “Иинвестиции за безопасен регион: Окръг Гюргево и област Русе“

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР в качеството си на бенефициент 2 от 30 март 2017 година изпълнява проект “Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ (ISR), e-MS код ROBG-135 в партньорство с Окръжен съвет Гюргево.
Заедно с партньорите по проекта, на пресконференцията днес присъстваха главен комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН, областният управител на Русе Галин Григоров, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, Валентин Колев, зам.-областен управител на Русе, старши комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР – Русе, Лили Ганчева, изпълнителен директор на „Еврорегион Данубис“,  а от румънска страна Лучеиян Корозел, земестник-председател на Окръжен съвет Гюргево, Нику Мърдале, директор на Дирекция Европейски проекти и ЕС, Мируна Ефтимиу, зам.-директор на същата дирекция и ръководител на проекта, подполковник Раду Ковач, първи заместник на главния инспектор на Окръжен инспекторат на извънредните ситуации Гюргево.

На срещата бяха официално представени екипите от българска и румънска страна, които ще управляват и реализират проекта.

Това е четвъртият пореден проект, по който работят партньорите от Русе и Гюргево. Той е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014 - 2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата допустима стойност на проекта е 5 843 603,20 евро , от които 85% от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% - съфинансиране от националните бюджети на двете държави.

Целите на проекта са: подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион; повишаване на ефикастността на действията при извънредни ситуации на отговорните за това власти до края на проекта; модернизация на съществуващите пожарни аварийно-спасителни служби и оборудването на спасителните екипи, работещи в еврорегиона.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани от българска страна са: ремонт и реконструкция на сградите на Първа РСПБЗН-Русе, заедно със всички законоустановени съпътстващи дейности – оценка на инвестиционния проект, строителен надзор, обзавеждане, доставка на компютърна техника и офис оборудване; изработване и разпространение на материали за информираност и публичност. От румънска страна: строителство на гараж за пожарни автомобили, пункт за периодична техническа проверка, работилница за техническо обслужване и ремонт, адекватно оборудван полигон за симулиране на реални полеви условия за обучение на служители и парамедици, съблекални, стаи за почивка, административни помещения и т.н. Предвидено е и закупуването на подвижна работилница за поддръжка и ремонт на пожарни автомобили /оборудване за проучване и оценка на рисковете, за спасяване от враждебна среда и в други специфични произшествия/.

Facebook logo
Бъдете с нас и във