Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдят касиер за присвояване на над 32 хиляди лева

Районна прокуратура – Троян внесе в съда обвинителен акт срещу касиер, за присвояване на над 32 хиляди лева чужди пари. Обвинението срещу М.Б. е за това, че за периода от 01.12.2010 г. до 31.07.2016 г. в гр. Троян, област Ловешка, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на касиер на ВСК при КТ „Подкрепа“ към „Балканфарма Троян“ АД, противозаконно присвоила чужди движими вещи, които владее и пази, като обсебването е в големи размери – сумата от общо 32 339 лв., представляваща членски внос на 36 броя членове на ВСК - престъпление по чл. 206 от НК.

От 2010 г. до лятото на 2016 г. обвиняемата съвместявала работата си на председател и на касиер на ВСК при КТ „Подкрепа“ при „Балканфарма Троян“ АД. Съгласно правилника на ВСК минималният размер на месечния членски внос бил 10 лв., а максималният размер на отпускания кредит бил 1 000 лв. с максимален срок на погасяване от дванадесет месеца.

В края на 2012 г. обвиняемата се нуждаела от парични средства. Решила, че може да взема част от поверените и пари и да ги осчетоводява по неверен начин, като по-късно възстанови взетите суми. За целта направила дубликат на личните картони, които предоставяла при ревизиите. Така за периода от 01.12.2010 г. до 31.07.2016 г. обвиняемата,  от получен от членове на касата, но не внесен от нея по разплащателната сметка членски внос и от изтеглени от разплащателната сметка суми по заявени кредити от членове на касата, но непредадени на кредитополучателите, обсебила членски внос на 36 броя членове, общо в размер на 32 339,00 лв.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във