Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдии от Административен съд – Разград са отличени с грамота за участие в образователната програма на ВСС

Съдиите от Административен съд – Разград – Таня Дамянова и Ива Ковалакова-Стоева бяха отличени с грамота и служебна благодарност за проявен висок професионализъм и компетентност при осъществяване на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Висшия съдебен съвет.

Образователната програма бе реализирана от Административен съд – Разград и през учебната 2016/2017 година с учениците от гимназиалния курс VIII - XII клас на ПТГ „Шандор Петьофи“ и ПГИ „Робер Шуман“ – Разград. При голям интерес бяха изнесени лекциите „Що е административно правосъдие“, „Съдебната система в България, „Правата ни като граждани на Европейския съюз“, Конституцията на РБългария“ и „Представяне на професията съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“.

В края на лекционния курс на всички участници бяха раздадени цветни дипляни „Да бъдем в час“ с информация за съдебната система и за дейността на Административен съд – Разград.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се осъществява от Висш съдебен съвет съвместно с Министерството на образованието и науката. Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ са партньори по тази Образователна програма. Тя се реализира и през текущата учебна година.

За трета поредна година Административен съд – Разград се включи в образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Таня Дамянова – Зам.-председател на Административен съд - Разград, изнесе първа лекция от Образователната програма за учебната 2017/2018 г.

Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
Лекцията на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз и как може да се защитим чрез съдебните институции, беше представена пред ученици от VIII, ХI и ХІI клас на училището – партньор по образователната програма ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - гр. Разград.
Лекторът по темата съдия Таня Дамянова успя да спечели вниманието на присъстващите гимназисти, като по разбираем и достъпен за тях начин ги запозна задълбочено и подробно с темата. Тя отговори и на всички поставени въпроси от учениците и техните преподаватели.
Целта на образователната програма е повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във