Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Ангелина Лазарова е националното лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

С решение на ВСС по предложение на комисия „Международна дейност“ от 30 юли тази година, Ангелина Лазарова - съдия в Окръжен съд Варна, командирована във Варненския апелативен съд, е избрана като национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела. Националната съдебна мрежа има за цел да оказва необходимото съдействие на органите на съдебната власт за ефективната им подготовка по изпращане и изпълнение на молби за правна помощ, както и да си сътрудничи с лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа, ЕВРОДЖЪСТ и с всички институции, организации и структури, които изпълняван функции в областта на международната правна помощ. В Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, чието лице за контакт става съдия Лазарова, влизат още 5-ма съдии от Окръжен съд Стара Загора, Специализирания наказателен съд София, Апелативния специализиран наказателен, Софийски градски съд и Софийски окръжен съд. По молба на всеки национален съдия, прокурор, следовател или централен национален орган, който има правомощия, съобразно международното и европейско законодателство, националното лице за контакт ще консултира, информира или координира дейности по съдебното сътрудничество.

Съдия Ангелина Лазарова ще проучва новостите, практиката, както и настъпилите промени в областта на сътрудничеството по наказателни дела, ще търси и утвърждава механизми за тяхното разпространение и усвояване. Ангелина Лазарова – съдия от кариерата с повече от 22 години вярна служба на наказателното право. Първите три години от професионалния й път са в редиците на държавното обвинение. Тя е и първият награден прокурор заради работата си по финансовата пирамида („ТАКО”). Продължава като наказателен съдия първо в Районен съд Варна, а повече от 14 години е в Наказателно отделение на Варненския окръжен съд. От близо 3 години съдия Лазарова е командирован съдия в Апелативен съд Варна. Чрез инструментите на международното правно сътрудничество и с активното й участие са събирани доказателства от съдебни органи в Европа по три наказателни дела.

Ангелина Лазарова има най-високия ранг в системата - съдия във ВКС. Координатор е в националната мрежа на съдиите. Специализира в областта на наказателното право в България, в Европейската академия по право, в Европейския институт по публична администрация, както и в Испания, Франция, Германия, Естония, Люксембург и Румъния. Активен участник в Мрежата за сътрудничество по наказателни дела. Работила е в няколко международни проекти в областта на наказателното право и международното правно сътрудничество.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във