Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия от АС – Варна изнесе лекция на обучение, организирано от НИП в сътрудничество със Съвета на Европа

<!-- TITLE - END -->Съдия Марияна Ширванян от Административен съд – Варна взе участие в каскадно обучение на тема „Промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), публикувани в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., в контекста на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Анализ на разпоредбите и проблеми при прилагането им”, организирано от Националния институт на правосъдието в сътрудничество със Съвета на Европа. Учебната програма е разработена като част от проекта „Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание за България (затворническа реформа).“

Съдия Ширванян изнесе лекция съвместно със съдия Чавдар Димитров от Административен съд – Бургас във втората част от обучителната програма с основна тема, как да се повиши разбирането на съдиите и прокурорите върху института на забраната за изтезание, нечовешко и унизително третиране по посока на европейските стандарти. Съдържанието на обучението е развито, като е взета предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) върху член 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), както и стандартите на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанието и нечовешкото или унизително третиране или наказание (КПИ) и Европейските правила за затворите с акцент, че предоставянето на европейските стандарти се случва на национално ниво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във