Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС: Единните формуляри за атестиране на съдиите не подлежат на публикуване

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че единните формуляри за атестиране на съдиите, съгласно разпоредбата на чл. 30а, ал. 4 от Закона за съдебната власт не подлежат на публикуване. Решението е взето по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. В мотивите си тя посочва, че атестирането има цел да провери и оцени професионалната компетентност на магистратите. Съгласно чл. 30а, ал. 4 от ЗСВ съдържащите се в кадровото дело данни, свързани с професионалната компетентност и индивидуалните планове за обучение и професионално развитие не са публични. Поради това КАК смята, че съдържащата се в единните формуляри за атестиране на съдиите информация не следва да бъде публично оповестявана.

Съдийската колегия на ВСС възложи на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да прехвърли публикуваната на интернет страницата на ВСС информация и формуляри във вътрешната мрежа на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във