Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС назначи 5 младши съдии на длъжност „съдия" в районни съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 5 младши съдии по обявения с решение на ВСС по протокол № 5/30.01.2014 г. конкурс, на длъжност „съдия“ в районните съдилища след изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт. Назначенията са на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власти, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията назначи Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливен. Молбата ѝ да бъде назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница, е оставена без уважение.

Сава Милков Шишенков – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Нова Загора, като е оставена без уважение молбата му да бъде назначен в Софийския районен съд.

След изтеглен жребий между Катя Николова Велисеева и Мария Станчева Костова – младши съдии в Окръжен съд – Велико Търново, Велисеева е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг, а Костова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свищов. Оставена е без уважение молбата на Мария Костова за назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг. Техните молби за назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд са оставени без уважение.

Съдийската колегия назначи Калина Христова Христова – младши съдия в Окръжен съд – Враца, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във