Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС предлага да се разкрие длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област

Съдийската колегията на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага на Пленума да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област. Предложението се внася за разглеждане на насроченото на 26.10.2017 г. заседание на Пленума.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение на Комисията по атестирането на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, да бъде освободен Емил Любчов Димитров – съдия в Административен съд – София-област, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – София-област.

Отложено е също решението по предложение на КАК Емил Димитров да бъде върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, заемана преди назначаването му за заместник на административния ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във