Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС ще обсъди създаване на нова деловодна система или надграждане и унифициране на съществуващата

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди продължаването на работата по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“. Темата бе предложена за обсъждане от Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта, във връзка с преценка и вземане на решение за необходимостта и целесъобразността от изграждане на Единна информационна система на съдилищата, или доработка, надграждане и внедряване на някоя от вече съществуващите деловодни системи във всички общи съдилища.

Членовете на ВСС се обединиха около позицията, че обсъждането на темата следва да се проведе в заседание на Съдийската колегия, като се отчете мнението на административните ръководители от общите съдилища по отношение необходимостта от създаване на нова или унифициране и надграждане на съществуваща деловодна система.

С 21 гласа „за“ и 1 „против“ Пленумът на ВСС реши предложението на г-жа Мутафова за обсъждане продължаването на проекта да бъде обсъдено на заседанието на Съдийската колегия на ВСС насрочено, за 19.12.2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във