Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдът отмени разпоредби на Наредбата за гробищните паркове и погребално–обредната дейност на СОС

По внесен от СГП протест в края на 2017г. против разпоредби от Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност, приета от Столичен общински съвет, Административен съд – София – град прогласи нищожността на част от разпоредбите на Наредбата за гробищните паркове на Столичен общински съвет.

Проверката по случая бе инициирана по сигнал на граждански организации, като в хода ѝ е установено, че посочените норми на Наредбата не отговарят на изискванията на нормативен акт от по – висока степен, а именно - Закона за ограничаване на административното регулиране и администравния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/.

Съдът е споделил доводите на наблюдаващия прокурор при СГП, че отменените разпоредби предвиждат по същество въвеждането на регистрационен и лицензионен режим по отношение на гражданите и юридическите лица, които желаят да осъществяват погребално-обредна и каменоделска дейност на територията на Столична община.  Отменените разпоредби   пряко противоречат на изискването на чл. 4, ал.1 и ал.2 от ЗОАРАКСД, съгласно което регистрационен и разрешителен режим за извършването на определена стопанска дейност могат да се установяват само със закон.

Поради изложеното, АССГ е уважил внесения от СГП протест и е отменил разпоредбите на чл. 33-37 от Наредбата  за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на Столичен общински съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във