Параграф22 Daily

§22 Новини

Тревога: Партиите се бавят с отчетите си пред Сметната палата

Сметната палата напомня на политическите партии, че до 31 март трябва да представят финансовите си отчети за 2018 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Тъй като крайният срок през тази година се пада в неделя, последната възможност за партиите да предадат отчетите си, е 1 април, понеделник. Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата в раздела „Контрол-партии“, съобщават от одитната институция.

Две седмици преди крайния срок само 29 от всичките 131 регистрирани към момента партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили. СГП поиска 31 политически партии да бъдат разпуснати Софийска градска прокуратура поиска от съда прекратяването на 31 политически партии поради неучастие в политическия живот. Това стана ... Прочети повече Финансовите отчети трябва да се представят в одитната институция на хартиен и електронен носител. Задължението се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд. През 2018 г. е прекратена дейността на 19 партии по информация от регистъра на политическите партии в Софийски градски съд.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден. До 15 април Сметната палата ще публикува на уеб страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2018 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година. Десетки партии не са се отчели пред Сметната палата Цели 25 партии не са подали годишните си финансови отчети за 2017 година пред Сметната палата, съобщиха от институцията.

Партиите, които не подадат в срок финансовите си отчети и информация за дарителите си могат да бъдат глобени от 5000 до 10 000 лв., да изгубят правото си на държавна субсидия до следващите парламентарни избори или да бъдат закрити от Софийския градски съд, в случай, че не са подадени отчети за 2 последователни години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във