Параграф22 Daily

§22 Новини

Трябва ли съдебните началници да мотивират избора си на заместници?

Трябва ли административните ръководители да мотивират предложенията си за рокади в екипа си от заместници. По тази тема дебатираха на първото си заседание членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). На него присъстваха 12 от 14 членове, липсваха Даниела Костова и Димитър Узунов. Кадровиците бяха подредени по азбучен ред, пише "Правен свят". Въпросът бе поставен от Галина Карагьозова, след като колегията одобри смяна на заместниците на председателя на Плевенския окръжен съд Александър Григоров. По негово предложение бяха освободени Красимир Петракиев и Стефан Данчев и бяха назначени Емил Банков и Екатерина Георгиева.

Според Карагьозова административните ръководители трябва да внасят мотивирани предложения за назначаване на свои заместници. Тя се позова на чл. 168, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в който се казва, че при приемане на решението за назначаване на заместник на административния ръководител съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали предложеният кандидат отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2 ЗСВ, а проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата, и на тези, съдържащи се в кадровото дело.

Според чл. 169, ал.2 ЗСВ "за заместник на административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка "много добра" или "добра" от последното периодично атестиране." Това означава, че ние трябва да проверим и нравствените качества на кандидатите, а административният ръководител е длъжен да посочи защо предлага нов заместник, обясни още Карагьозова. Тя отбеляза, че само за единия от зам.-председателите на Окръжния съд в Плевен е посочено, че се освобождава по негова лична молба по здравословни причини, а за другия няма мотиви. Трябва да дадем знак на административните ръководители да мотивират предложенията си, посочи Карагьозова.

Галя Георгиева обаче каза, че може би със смяната на целия екип шефът на съда иска в пълен обем да изпълни концепцията си. "Когато един административен ръководител подменя екипа си във втория си мандат, той дава възможност на повече хора да участват в управлението. Вероятно иска да разчупи стила на управление", каза Георгиева.

"Вероятно, предполагаме, не можем да гадаем – тези думи използваха колегите", започна Соня Найденова и добави, че е време колегията да помисли да сложи малко ред в тази процедура така, както ВСС направи с правилата за командироване и критериите за преместване по чл. 194 от ЗСВ. Защото в крайна сметка отговорност носи колегията.

Според председателя на Върховния административен съд Георги Колев няма нужда от мотиви, ясно е защо се иска смяна. Каролина Неделчева не смята, че няма мотиви, имало такива на две страници, в които Александър Григоров изложил професионалните качества на двамата кандидати. Галина Карагьозова отново взе думата. Тя заяви, че за нея е неразбираема смяната на заместниците, защото при кандидатстването на Александър Григоров за втори мандат той отчел добре свършена работа през първите му 5 години на поста, а в тази дейност са участвали и заместниците.

Председателят на ВКС Лозан Панов, който председателства заседанието, отбеляза, че Карагьозова е постъпила коректно като е засегнала въпроса след гласуването. Според Панов действително трябва да има стандарти при избора на заместници и те трябва да бъдат изработени от колегията. По този начин ще дадем сигнал на колегите да казват защо го правят, посочи председателят на ВКС.

Друго решение на колегията от днес е да пенсионира съдия Мими Петрова от СГС. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във