Параграф22 Daily

§22 Новини

Тройна глоба за скрити условия в договора за пътуване

От 1000 на 3000 лв. или три пъти скача максималната санкция на туроператор или туристически агент, който не предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване. Това предвиждат промените в Закона за туризма, предложени от Министерския съвет. Мярката обаче не се отнася, ако информацията е публикувана на интернет страницата на туроператора и/или туристическия агент и туроператорът и/или туристическият агент е уведомил потребителя, че информацията е поместена на интернет страницата или е изпратена по електронен път до потребителя на посочен от него адрес на електронната му поща.

Подобно утрояване на санкцията, и то за всеки отделен случай, се предвижда нарушаване на изискванията за съдържанието на договора. Същото важи за нарушение на разпоредбите - договорът да бъде на български език. От 1000 на 3000 лв. се повишава и максималната санкция за нарушаването на условията за увеличаване на цената на пътуването, което може да става единствено при повишаване на стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото, покачване на увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други или промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

Туроператорите вече няма да бъдат задължени изрично да предлагат на туриста сключването на доброволна или задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната, пише още в предлаганите промени.

С редакцията на закона се предвижда още да се налага глоба в размер 1000 лв. на екскурзовод, планински водач или ски учител от държава - членка на ЕС, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който упражнява професията на наша територия, без да е вписан в съответната част от Националния туристически регистър на България.

С предлаганите промени се въвежда понятието „туристически пакет“, както и условията за свързаните туристически услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във