Параграф22 Daily

§22 Новини

Удължен е срокът за предварително проучване на магистратите, желаещи преместване

Срокът за предварително проучване на магистратите, желаещи да се преместят по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Софийския градски съд (Гражданско отделение и Търговско отделение), както и в Специализирания наказателен съд, е продължен до 23.07.2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС взе решение за това на проведеното на 16.07.2018 г. заседание. С него се удължава срокът във връзка с решенията по протокол № 21/11.07.2018 г., т. 2 и т. 3.

КСКНСС – СК прилага тази процедура с цел увеличаване на щатната численост за длъжностите „съдия“ в СГС и СпНС, във връзка с високата натовареност на магистратите в двете съдилища, наред с предприетите мерки за увеличаване на щатната численост чрез разкриване на нови щатни длъжности „съдия“ в тези съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във