Параграф22 Daily

§22 Новини

Упълномощиха представляващия ВСС да сключи договор с Община Димитровград за безвъзмездно ползване и управление на общински имот за нуждите на РI – Димитровград

Пленумът на ВСС упълномощи представляващият ВСС да сключи договор с Община Димитровград за предоставяне безвъзмездно ползване и управление на общински имот в административна сграда за нуждите на Районен съд – Димитровград.

Съгласно приетите изменения в Конституцията на Република България и ЗСВ, управляваните от Министерство на правосъдието недвижими имоти, преминават в управление от Пленума на ВСС. Съгласно параграф 82, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ ВСС замества Министерството на правосъдието във всички права и задължения по договорите, свързани със стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, сключени от Министерство на правосъдието.

Във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/03.08.2017 г., т. 1 и заповед на кмета на Община Димитровград е задействана процедура по подписване на Договор за безвъзмездно ползване и управление за срок от 10 години на общински имот. Имотът е предназначен за делова и административна дейност за нуждите на Районен съд – Димитровград и ще се използва за съдебна зала, гражданско и наказателно деловодство.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс за продължаване на договора за наем с една година, както и за безвъзмездно предоставяне на право на ползване на една допълнителна стая за нуждите на Районен съд Балчик, в която да се обособи помещение за класифицирана информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във