Параграф22 Daily

§22 Новини

В новия проектозакон за земята има противоречия

Падналите до момента валежи са под оптималното количество, необходимо за засетите есенници. Късно поникнаха голяма част от пшеницата и ечемика, коментира пред Радио Стара Загора Цветан Берберов, председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите.

До 16 януари тече обществено обсъждане за одобряване на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Със законопроекта се предлага цялостна организация на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата уредба в отделни и различни по степен нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде достатъчна и оптимална регулация и да бъде съобразена с актуалните обществени отношения в страната. Тенденцията е три закона да бъдат обединени в един. Според Цветан Берберов в публикувания проектозакон има обаче противоречия.

В него влизат редица промени, свързани с доброволна комасация, правно уреждане на „белите петна“, среднорентно плащане, ограничаване на продължителността на договорите за ползване на земеделски земи.

В края на изминалата 2018 г. браншът се включи в работна група, която формира предложения по проекта. Министърът на земеделието Румен Порожанов заяви, че правителството вероятно ще внесе проекта за разглеждане от Народното събрание преди изтичането на определения за това срок - 28 февруари 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във