Параграф22 Daily

§22 Новини

В осем селища от област Видин ще бъдат засегнати имоти при изграждането на път Е 79

В осем населени места от област Видин ще бъдат засегнати имоти на жители при изграждането на новото трасе от магистрален път Е 79. Това е съобщил кметът на Видин Огнян Ценков на проведеното обществено обсъждане на проекта за "Модернизация на път I-1(E-79) "Видин - Ботевград", информират от общината. Жителите на тези населени места, са в правото си в 30-дневен срок от датата на публикуването на обявата да подадат своите писмени възражения и искания до общинската администрация или в съответното кметство.

На проведеното обсъждане Огнян Ценков е представил пред граждани извършеното от общинската администрация и областната администрация, взаимодействието с МРРБ и АПИ и предстоящите дейности във връзка с изработения проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на пътя. Проектът на хартиен носител (като техническа документация) е входен в община Видин на 23.01.2019 г., а ден по-късно е подадено заявление за обявление в Държавен вестник за обнародване по реда на чл.128 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Съгласно ЗУТ информирането и разгласяването пред жителите трябва да се извърши в 10-дневен срок. Направлението Видин-Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., като с изграждането на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между магистралите "Хемус" "Тракия" и "Струма", е казал на срещата Ценков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във