Параграф22 Daily

§22 Новини

В съда в Добрич са постъпили два иска за откриване на производство по несъстоятелност на "Евроманган"

В Окръжния съд в Добрич са постъпили два иска за откриване на производство по несъстоятелност на "Евроманган" ЕАД - концесионер на мангановата мина край село Църква, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" иска да бъде установена неплатежоспособност на дружеството като посочва, че в качеството му на работодател не е изплатило трудовите възнаграждения на най-малко една трета от работниците и служителите му за повече от два месеца, посочват от съда.

"Енерго Про Продажби" АД претендира, че "Евроманган" има непогасени задължения за 64 986 лева. Доставчикът на електроенергия иска да бъде открито производство по несъстоятелност на "Евроманган" поради неплатежеспособност и свръхзадлъжнялост.

Окръжният съд вече назначи съдебно-счетоводни експертизи, които да изяснят има ли проверяваното дружество финансови затруднения и дали те са временни, трайни или необратими.

Първото заседание по делото, заведено от Главна инспекция по труда, е насрочено за 22 февруари, а по другото дело съдът ще заседава на 19 март, информират от пресцентъра на съдебната институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във