Параграф22 Daily

§22 Новини

В затворите вече ще могат да се разкриват и арести за настаняване на лицата, задържани по НПК

В затворите вече ще могат да се разкриват и арести за настаняване на лицата задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, това прие парламентът с последните промени на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, предаде репортер на Агенция „Фокус”. В мотивите на закона е записано, че разкриването на арести в затвора се прави с цел на оптимизирането обслужването на ареста. Разкриването на арести в затворите се прави, защото затворът разполага с по-добри възможности и условия за пребиваване, отколкото някои арестни помещения. Създават се условия за по-рационално използване на надзорно-охранителния състав на ареста, който ще бъде включен в някои дейности, осъществявани в затвора. Такива помещения ще се разкриват в населените места, където има затвори и са налични възможности за обособяване в тях на арестни помещения.

Във връзка с промените в НПК се правят и промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с които се урегламентира използването на средства за електронно наблюдение за контрол на изтърпяващите мярка за неотклонение „домашен арест”. В съответствие с нея са и предложените форми на електронно наблюдение – гласово разпознаване, радиочестотно наблюдение и сателитно наблюдение. Отчита се значението на обстоятелството лицата и техните семейства да бъдат информирани за естеството и режима на електронното наблюдение, както и за изискванията за спазване на ограниченията и технологията. По този начин се осигурява тяхното сътрудничество и ангажираност в изпълнението на програмата за електронно наблюдение и наложените пробационни мерки. Сроковете на електронното наблюдение са лимитирани по такъв начин, че поначало не обхващат цялото време, през което се изпълнява пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес или ограничения в свободното придвижване.

Преди началото, както и след края на електронното наблюдение, дефинирано от проекта като форма на контрол върху местонахождението, движението и поведението на лица, изпълнението на тази пробационна мярка се осъществява по класическия начин – чрез периодично явяване на осъдения и полагане на подпис пред съответното длъжностно лице. Затова предлаганото от проекта разрешение, макар да разчита на електронното наблюдение като способ на контрол чрез регулярни дистанционни проверки и потвърждаване на местопребиваването на осъдено лице с пробационна мярка задължителна регистрация по настоящ адрес, не се явява недопустимо отклонение или отрицание на съдържанието на тази пробационна мярка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във