Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП протестира незаконосъобразни такси за издаване на актове за гражданско състояние

Върховната административна прокуратура извършва поредна проверка по реда на надзора за законност на общинските наредби в страната, с които са регламентирани такси за издаване на актове по Закона за гражданската регистрация. Към момента са установени 94 общински наредби, съдържащи текстове, противоречащи на Закон за гражданската регистрация /ЗГР/ и  Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

В хода на проверката е констатирано, че незаконосъобразно са въведени задължения за плащане на такса за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени такива в чужбина. Това е в противоречие с чл.40, ал.1 Закон за гражданската регистрация, според който акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт се издават безплатно.

Предвидено е  таксуване и на други услуги, които по закон са безплатни, а именно-събиране на такса за промяна в актовете за гражданско състояние, възстановяване и промяна на име, издаване на оригинално удостоверение за граждански брак, признаване на чуждестранен акт.

Признаването на чуждестранно съдебно решение, като част от процедурата по вписване на  обстоятелства във връзка с гражданската регистрация, следва да бъде безплатно. За тази услуга обаче са въведени такси. /Нова Загора - 60 лв., Варна-50 лв., Разград-50 лв., Съединение-50 лв., Шумен-80 лв., Пещера-40 лв., Ковачевци- от 40 до 120 лв., Трявна-10 лв., Севлиево-20 лв., Пазарджик-100 лв., Монтана-15 лв., Благоевград-70 лв., Завет-25 лв., Антоново-20 лв., Омуртаг-50 лв., Болярово-30 лв., Димитровград-30 лв. и др/.

Предприети са мерки за оспорване пред административните съдилища на незаконосъобразните норми от общинските наредби, създаващи административни тежести и такси за гражданите.

Проверката продължава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във