Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС организира обучение на тема „Новите производства пред административните съдилища съобразно измененията на ЗИНЗС. Специално превантивно и генерално компенсаторно средство”

<!-- TITLE - END -->По проект на Националния институт на правосъдието „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в периода 17-19 май 2018 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново, Върховният административен съд организира обучение на тема „Новите производства пред административните съдилища съобразно измененията на ЗИНЗС. Специално  превантивно и генерално компенсаторно средство”. Обучението е от поредицата от 30 специализирани обучения за общо 750 съдии, съдебни помощници и съдебни служители от административните съдилища и е в изпълнение на Дейност 1 от проекта „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване”, осъществявана в партньорство с Върховния административен съд.

Обучението е определено като приоритетно въз основа на проведен анализ на основните проблеми на административното правосъдие, изготвен от експерти от ВАС в изпълнение на дейността по проекта.

Темите на обучението ще бъдат разработени и представени от Таня Куцарова и Мира Райчева, съдии във Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във