Параграф22 Daily

§22 Новини

Висока оценка за работата на ОДМВР – Бургас

Като отлична определи работата на бургаската дирекция през 2018 година главният секретар на МВР – главен комисар Ивайло Иванов, участвал заедно със заместник директора на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар Тодор Гребенаров в годишния отчет-анализ на крайморската дирекция. В присъствието на областния управител Вълчо Чолаков, административния ръководител на апелативна прокуратура Любомир Петров, административния ръководител на окръжна прокуратура Георги Чинев и ръководители на районните прокуратури от бургаска област, директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Калоян Калоянов представи годишния анализ на дейността на крайморската дирекция за изминалата година.

Наблюдава се чувствително намаление на регистрираните престъпления и увеличение на разкриваемостта, като данните за бургаски регион са над средните за страната. Главният секретар на МВР изрази задоволство от постигнатото  взаимодействие между полиция и прокуратура и отбеляза заслугите на местната власт, съдействаща за осъществяване на превантивните инициативи на вътрешното ведомство.

Главен комисар Иванов се спря и на приоритетите на дирекцията през тази година, един от който е укрепването на доверието на обществото в полицията. Като първостепенна задача пред областното ръководство той очерта създаването на карта на обслужваните територии, включваща характерните престъпления и полицейското присъствие. Там, където такова не може да бъде подсигурено, сигурността и спокойствието ще се обезпечават с мобилни екипи на областната дирекция или с жандармерия. Главният секретар на МВР потвърди, че през активния летен сезон отново ще бъдат командировани полицаи, но този път не само от Чехия, Полша и Румъния, а и от Германия.

Акцент върху предстоящия активен летен сезон постави и директора на ОДМВР – Бургас старши комисар Калоян Калоянов. Той уточни, че и през тази година от вътрешността на страната ще бъдат командировани полицейски служители за гарантиране спокойствие и сигурността на жителите и гостите на областта.

През 2018 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 6879 престъпления, които са с 1 563 по-малко от регистрираните през предишната година. Главен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството. За отчетния период има регистрирани 6 умишлени убийства, като всички са разкрити, при 5 умишлени убийства за предходната година.

През изминалата 2018 г. на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани общо 1 700 ПТП, като от тях 422 са тежките. Сравнено с данните за същия период на 2017 г. се отчита намаление на общия брой ПТП с 237, но увеличение на тежките ПТП с 43. По отношение на административнонаказателната дейност, осъществена от сектор „Пътна полиция”, се отбелязва незначително намаление на броя на издадените актове с 608, но осезаемо увеличение на издадените фишове с 13 951 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във