Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Аксиния Атанасова за председател на Районен съд - Костинброд

Висшият съдебен съвет избра с 16 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” Аксиния Борисова Атанасова за председател на Районен съд Костинброд. Другият кандидат Силвия Андреева Житарска получи 5 гласа „за”, 7 гласа „против” и 9 гласа „въздържал се”.

Съдия Аксиния Атанасова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Към момента тя работи като съдия в Районен съд Сливница.

Аксиния Атанасова не е заемала ръководни длъжности, но познава структурата и особеностите на Районен съд Костинброд, тъй като почти 2 години е била командирована на работа там. В своята Концепция за стратегическо ръководство на Районен съд Костинброд, тя е заложила принципите на приемственост на добрите практики в административното ръководство и на личния пример в мотивацията на съдиите и съдебните служители. Съдия Атанасова си поставя като основна цел при управление на съда гарантиране на върховенството на закона и достигане на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната власт.

На поставените от членове на Висшия съдебен съвет въпроси как възнамерява да разреши съществуващите проблеми в съда, тя заяви намерение да осъществява силен контрол върху работата там, като разчита на съдействие от страна на ВСС.

Кандидатурата на Аксиния Атанасова за председател на Районен съд Костинброд бе подкрепена от членовете на ВСС Милка Итова, Камен Иванов и Димитър Узунов. Г-жа Итова посочи, че съдия Атанасова има професионален опит за длъжността, за която кандидатства, познава спецификата на този съд и ще бъде успешен ръководител. Г-н Иванов сподели увереност, че съдия Атанасова ще може с яснота и твърдо поведение като административен ръководител да разреши проблемите там. Г-н Узунов намира кандидатурата й за подходяща за поста, защото тя е показала добра лична организация на работа и познава много добре както самия съд, така и съдебния район.

Facebook logo
Бъдете с нас и във