Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС не наказа съдия Калинка Илиева – Пандохова от СГС

Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Калинка Иванова Илиева – Пандохова, съдия в Софийски градски съд, по внесеното от председателя на Софийски градски съд предложение, за извършено нарушение на чл. 307, ал. 4, т.2 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело № 26 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във