Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС образува две дисциплинарки срещу прокурори

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на прокурор Георги Русев – изпълняващ длъжността административен ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2, предложение 1 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Галина Карагьозова, Каролина Неделчева и Даниела Костова.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание е направено от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България.

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Киновски – административен ръководител – районен прокурор на гр. Никопол, за допуснати от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Камен Иванов, Елка Атанасова и Юлия Ковачева.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е направено Славчо Славов – изпълняващ длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във