Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС окончателно реабилитира съдия Сантиров, МВР и прокуратурата в пълен мат

Висшият съдебен съвет  реши, че Петър Василев Сантиров, съдия в Районен съд гр. София, командирован в Софийски градски съд, не е извършил дисциплинарно нарушение и не му наложи дисциплинарно наказание. Дисциплинарното производство №9/2010 г. срещу него е образувано с решение на ВСС от 15.04.2010 г. по реда на чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт по предложение на петима членове на Съвета  на основание чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.

По искане на Главния прокурор ВСС е отстранил с решение от 8 април 2010 г. Петър Сантиров от длъжност при условията на чл. 230 от ЗСВ. Това дисциплинарно производство е спряно на 19 април 2010 г. до приключване на наказателното дело срещу него. На заседание на ВСС на 1 ноември 2012 г. е избран нов дисциплинарен състав и са изискани данни за хода на наказателноя процес срещу Сантиров.

След приключване на наказателното дело с окончателен съдебен акт – Решение на Върховния касационен съд №189/03.02.2015 г., на 5 февруари 2015 г. ВСС възобнови дисциплинарното производство. Становището на дисциплинарния състав по него е, че липсват данни за допуснато от Петър Сантиров дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4., т. 3 от Закона за съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във