Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС определи Мартин Данчев за и.ф. „председател“ на Окръжен съд – Сливен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 31 от 23.10.2018 г., т. 15, определи Мартин Данчев Данчев – „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Сливен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Сливен, считано от 01.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдия Данчев е определен за изпълняващ функциите на председател, предвид притежавания от него по-дълъг професионален стаж спрямо другия заместник на административния ръководител, с който имат еднакво прослужено време в Окръжен съд – Сливен и равен ранг.

Назначението е във връзка с пенсионирането на досегашния председател на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във