Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС освободи Даниела Попова като административен ръководител – АСП и определи Николай Найденов за и. ф. шеф

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор, за изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Даниела Попова от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, взе решение да освободи Даниела Иванова Попова от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Колегията, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във вр. с § 205, ал. 1 от ПЗР ЗИД на ЗСВ, взе решение да върне Даниела Иванова Попова на длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във