Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС погна с дисциплинарки двама районни прокурори

Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Димитрова Раденкова, прокурор в Районна прокуратура Сливница, на основание чл. 312, ал. 1, т. 2 за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Румен Георгиев, Михаил Кожарев и Камен Иванов.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 3, т.4 и т.6 от ЗСВ е направено от Наталия Николова - административен ръководител на Окръжна прокуратура София.

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 312, ал. 1, т. 1. от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура Благоевград за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.3, т.1 и т.2 от ЗСВ.

На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Незабравка Стоева, Калин Калпакчиев и Елка Атанасова.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 4 ЗСВ е направено от административния ръководител на Районна прокуратура Благоевград Борислав Ковачки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във