Параграф22 Daily

§22 Новини

Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 160 026 лв

Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 160 026 лв. (сто и шестдесет хиляди двадесет и шест лева) за извършено нарушение от „Техем Сървисис” ЕООД. Нарушението се изразява в злоупотреба с господстващо положение на пазара на реализация на индивидуални разпределители на топлинна енергия, във връзка с услугата — дялово разпределение за територията на страната.

Проучването на КЗК установи, че „Техем Сървисис” ЕООД е прилагало цени по отношение на уредите за дялово разпределение — Techem data III и Techem vario S III –  дистанционен отчет за периода от 01.02.2013 г. до 10.02.2014 г., за градовете София, Плевен и Русе в размер на 39 лв., а за Пловдив цена 43 лв.

КЗК установи още, че „Техем Сървисис” ЕООД е злоупотребило с господстващото си положение и като е ограничило избора на потребителите като е предоставило възможност на потребителите си в гр. Пловдив, а в последствие и в гр. Русе, да изберат дали да закупят или да наемат уредите за дялово разпределение, а на потребителите си в останалите градове не е предложил такава възможност.

В своето решение Върховният административен съд изцяло споделя констатациите на Комисията за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във