Параграф22 Daily

§22 Новини

Във ВАС Румен Маноев загуби дело срещу общинския съвет в Козлодуй

С Решение на Върховния административен съд бе потвърдено решение на Административен съд -Враца, с което отново бе отхвърлена жалбата на Румен Маноев против разпоредбите на чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 2, чл. 35, ал. 2 и Приложение № 1 към чл. 18, ал. 3, т. 2 и т. 5 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на Общински съвет – Козлодуй за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй. Наредбата е приета с Решение №203 по Протокол № 24/15.12.2016 г. на Общински съвет – Козлодуй.

За да постанови този резултат съдът е приел, че оспорената Наредба е издадена от компетентен административен орган, в пределите на делегираната му от закона компетентност, в предписаната от закона специална форма и при спазване на административно производствените правила. Приел е, че са неоснователни доводите, изложени от жалбоподателя Маноев за допуснати нарушения на административно производствените правила при изменение и допълнение на оспорения нормативен акт.

С тези мотиви Върховният административен съд остави в сила Решение №149 от 11.05.2017 г. на Административен съд Враца и осъди Румен Василев Маноев да заплати на Общински съвет – Козлодуй сумата от 600 лв., представляваща разноски по делото, пред настоящата инстанция. Потвърждавайки първоинстанционното решение жалбоподателят е длъжен да заплати и разноските пред Административен съд – Враца, също в размер от 600 лв.

Решението на върховните магистрати е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във